Cestovní kanceláře, agentury a průvodci jsou biti

Cestovní kanceláře, agentury a průvodci jsou biti

26 / 10 / 2020

V současné situaci jsou poškozeny takřka všechny segmenty naší ekonomiky. Cestovní ruch je ale odvětvím, které má při současných opatřeních jen malou šanci se vzpamatovat. Na cestovní kanceláře, agentury a průvodce se totiž trestuhodně zapomnělo. Ve čtvrtek 22. října jsem načetl interpelaci na téma záchrana cestovního ruchu na paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Jsem zvědav, co odpoví.

Vážená paní ministryně,

oborem, který se díky současné situaci dostal do velikých existenčních potíží, je cestovní ruch. Cestovní kanceláře, cestovní agentury zajišťující jak domácí, tak zahraniční cestovní ruch i průvodci jsou v kritické situaci už více než půl roku. V únoru byly tyto subjekty nuceny ukončit svou činnost a šanci znovu se plnohodnotně věnovat oboru svého podnikání už prakticky nedostaly. Jak je patrné, naděje na brzké oživení tohoto segmentu trhu je velmi malá. Měnící se protiepidemická opatření a restrikce nejen v naší zemi dopadají na cestovní ruch velmi negativně.

Cestovní kanceláře a cestovní agentury mají velmi malou možnost najít náhradní řešení, náhradní produkt, který by mohly v současné době nabízet svým zákazníkům. Podle Asociace cestovních kanceláří ČR se očekává propad tržeb meziročně 2019/2020 o 85 %. Stát na rozdíl od hotelů či lázeňských zařízení neposkytl cestovním kanceláří a agenturám žádnou přímou finanční pomoc.

Jsem toho názoru, že podpora, kterou MMR téměř 9 tisícům subjektů, cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům nyní nabízí, je nejen nedostatečná, ale není ani srovnatelná s ostatními druhy podnikání. Žádám Vás proto o odpovědi na následující otázky:

1)      Vláda cestovním kancelářím navrhuje podporu až do výše 2,75 % z plánovaných tržeb roku 2020. Proč se při stanovení výše podpory nevycházelo z reálných čísel za ukončená uplynulá období a místo toho se kalkuluje s plánovanými tržbami, resp. obratem? Jakým způsobem se bude podpora rozdělovat a jaká je její minimální výše?

 2)      Z jakého důvodu vládní návrh nabízí podporu cestovním agenturám ve výši 500 Kč za zrušenou smlouvu v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020, v situaci, kdy byly rušené zájezdy nahrazovány vouchery nebo změnou termínu? Od února 2020 cestovní agentury prakticky smlouvy neuzavíraly, náhrada za jejich zrušení je tedy bezpředmětná.

3)      Z jakého důvodu, je podpora pro průvodce ve výši 50 tisíc korun podmíněna zdarma odpracovanými hodinami ve školství nebo absolvováním rekvalifikačního kurzu a v opačném případě bude přiznána o 10 tisíc korun nižší?

4)      Jak je MMR připraveno na situaci, kdy bude docházet k hromadným insolvencím cestovních kanceláří?

Vážená paní ministryně, jaký je plán MMR pro záchranu a další rozvoj cestovního ruchu, který je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností?  V roce 2018 tvořil tento obor 2,9 % hrubého domácího produktu České republiky (153 miliard korun) a zaměstnával přes 240 tisíce osob.

 Petr Beitl, ODS

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy