Bude Jablonec i nadále městem pro byznys?

Bude Jablonec i nadále městem pro byznys?

24 / 05 / 2019

Na zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou 23. května jsem vystoupil s právem poslance Parlamentu ČR, abych se vyjádřil k tomu, co mě trápí. K postoji města vůči podnikatelům v Jabloneci, který je v jasném rozporu s předchozími deklaracemi a předvolebními sliby nového vedení města.

Zaznamenal jsem několik utkání na úrovni vedení města a podnikatelé. Chtěl bych se tady přimluvit za smírné řešení těch problémů, mám za to, že město v tomto vztahu má býti velkorysejší a vnímat nelehkou situaci těch, kteří pomáhají naplňovat městskou kasu, zaměstnávají naše občany a starají se o svůj majetek.

V prvním případě se jednalo se o veřejnou připomínku se žádostí o úpravy pravidel poskytování příspěvku na opravy domů v městské památkové zóně. Jednoduchá žádost, aby na dotaci na zlepšování vzhledu objektů v centru dosáhli všichni, nejenom ti s bytovými domy. Žádost, kterou podpořila i hospodářská komora. Já se domnívám, že smyslem této dotace je, aby se zlepšoval vzhled domů v centru a město se tak – i vzhledem k výši příspěvku, symbolicky postavilo na stranu lidí, kteří se o svůj majetek starají.

Ve druhém případě se jednalo o změnu dopravního režimu v centru, která ve svém důsledku zabrání během dne vjezdu všem, které běžný život města potřebuje. Jak technickému servisu, tak zásobování i dopravní obsluze. Tady se zatím daří s vaničkou vylévat i dítě a v důsledku to opatření dolehne pouze na ty, kteří dopravní značky berou vážně - tedy na slušné lidi. Všichni ostatní ten zákaz vesele porušují. Bez účinné a soustavné represe proti těm, co pravidla překračují, žádný zákaz stejně fungovat nebude a pokud tu represi zajistíte, stačí se vrátit k těm dříve platným dopravním opatřením. Zákazy mají být srozumitelné, bez výjimek a vymahatelné.

Posledním utkáním bylo, nebo je kauza pana Maliny a bývalé Schlaraffie.

Jenom velmi stručně. Pan Malina čeká 5 let na povolení demolice, aby mohl rozšířit svou firmu zabývající se inteligentní technologií, která dává práci desítkám našich občanů. Prosím, pojďme respektovat takové pojmy jako: soukromý majetek pana Maliny a jeho právo s ním nakládat, oprávněné očekávání, právní jistota, přiměřený vliv státu- i města do života občanů. Soustřeďme síly do míst, kde to je skutečně potřeba a kde to má smysl. Památku Schlaraffie i schlaraffistů lze určitě uchovat i jiným způsobem, a ten bychom měli hledat. Tady se dále jede v kauze, která nebude mít žádné vítěze, pouze poražené.

Ve městě je více jak sto kulturních památek, které potřebují péči a mnohé jsou, na rozdíl od Schlaraffie v majetku města, třeba Kantorova vila.

Jablonec se pravidelně umisťuje vysoko v soutěži „město pro byznys“. Nedopusťte prosím, aby se další kola této soutěže stali pro naše podnikatele parodií na skutečně vstřícné podmínky k podnikání.

Ono toho skutečně není moc, co pro ně město může udělat.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy