Beitl: Usilujeme o dohodu s JTR

Beitl: Usilujeme o dohodu s JTR

29 / 03 / 2012

Statutární město Jablonec nad Nisou má jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (JTR) maximální snahu na udržení soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) a za každou cenu zabránit dalšímu růstu cen tepla tak, jak ho prosazuje druhý akcionář společnost MVV.

Na valné hromadě JTR, a.s. v pátek 30. března 2012 bude město Jablonec nad Nisou zastupovat primátor Ing. Petr Beitl. „Budu se snažit vést jednání tak, abychom nalezli společné řešení, které povede k udržení soustavy CZT a nebude dále zvyšovat cenu tepla,“ prozrazuje primátor.

Město doufá v narovnání vztahů se společností MVV, zástupci města v orgánech společnosti mají snahu se dohodnout na výsledku, který by byl přijatelný po obě strany a zároveň zabránil rozpadu soustavy. Statutární město nepovažuje za vhodné rozdělovat zisk bez dořešení další koncepce fungování společnosti a navrhne využít zisk společnosti jako rezervu.

Pokud vyplyne z jednání mimořádného představenstva ve čtvrtek 29. března a valné hromady společnosti v pátek 30. března neochota druhého akcionáře - MVV přistoupit na požadavky a podněty ze strany města, navrhne primátor na valné hromadě odvolání obou stávajících ředitelů společnosti.

Zastupitelé rovněž doporučili primátorovi při jednání valné hromady sporné body programu nepodpořit. Statutární město také v případě, že nedojde ke shodě v zásadních bodech jednání, zahájí jednání vedoucí k odkoupení podílu společnosti MVV.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy