Bavorská návštěva v českém parlamentu potvrdila dobré vztahy

Bavorská návštěva v českém parlamentu potvrdila dobré vztahy

24 / 09 / 2019

Poslanec Petr Beitl přijal ve čtvrtek 19. září na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR u příležitosti 10. výročí partnerství měst Jablonec nad Nisou a Kaufbeuren hosty z Bavorska. Došlo tak pomyslnému stvrzení partnerství obou měst na parlamentní úrovni a vyslovení podpory pro spolupráci, která je dobrým příkladem spolupracujících zemí ve sjednocené Evropě.

„Jako primátor Jablonce jsem vždy zdůrazňoval, že za největší devizu našeho partnerství považuji to, že vznikalo odspodu na občanské bázi. My politici jsme jej před deseti lety „pouze zastřešili,“ řekl poslanec Petra Beitl ve své řeči při slavnostním setkání představitelů měst a států. Dodal, že vztahy, které vznikly, jsou založeny na vzájemné důvěře a jsou nadále rozvíjeny a využívány pro zlepšování vzájemných vazeb na meziparlamentní a mezistátní úrovni.

Proslovy ve stejném duchu zazněly i z úst německých hostů, primátora města Kaufberuen Stefana Bosseho a poslance bavorského parlamentu Bernharda Pohla.

Jablonec nad Nisou a Kaufbeuren mají společnou pohnutou poválečnou historii,  která začala odsunem Němců z českého pohraničí v roce 1946. A i když byly vazby mezi občany obou měst v době před sametovou revolucí velmi omezené, k jejich zpřetrhání nikdy nedošlo. Města dnes spolupracují nejen na oficiální úrovni, ale více než 20 let trvá spolupráce zejména na úrovni škol, spolků a dalších kulturních a sportovních organizací.

Členy delegace byli poslanec bavorského parlamentu Bernhard Pohl, vrcholní představitelé města Kaufberuen v čele s primátorem Stefanem Bosse a také ředitel Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR Hannes Lachmann.  Mezi hosty za českou stranu byla poslankyně za Jablonec nad Nisou Jana Pastuchová, krajský radní Petr Tulpa, který byl v době podpisu partnerské smlouvy mezi městy jabloneckým starostou a také zástupci česko-německých spolků – Petra Laurin za Dům česko-německého porozumění v Jablonci nad Nisou a Irena Nováková a Jiří Vidím za Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR.

Bavorští hosté si prohlédli reprezentační prostory poslanecké sněmovny a využili pozvání navštívit Lobkovický palác, kde sídlí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Poté pokračovali do Jablonce nad Nisou, kde je čekala slavnostní recepce pořádaná vedením města u příležitosti výročí vzájemného partnerství.

 

Celý text uvítacího proslovu zde.

Zpět na výpis

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy