3x a dost - novela zákona o pomoci v hmotné nouzi prošla v podobě navržené ODS

3x a dost - novela zákona o pomoci v hmotné nouzi prošla v podobě navržené ODS

09 / 07 / 2021

Dnes jsme ve Sněmovně zažili vzácnou chvilku. Podařilo se totiž prohlasovat návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi z dílny ODS pracovně nazvaný 3x a dost. Jeho podstata tkví v tom, že umožní krátit sociální dávky pachatelům vážných a opakovaných přestupků. Proti hlasovali Piráti a ČSSD. Do složité skládačky řešení vymahatelnosti práva a sociální péče se podařilo dosadit důležitý dílek!

 

Vystoupení poslance Petra Beitla ve sněmovně 9. 7. 2021 - projednávání návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkladatelé zákona, kterými jsou členové ODS, rozhodně nemohou za to, jakým způsobem se tady někdy ubírá debata. Ale tady zaznělo minimálně jednou, že předkládáme jakýsi rasistický návrh zákona. Já bych rád vyzval kolegy naprosto seriózně a vážně, aby s takovými slovy opravdu šetřili, pokud nejsou schopni něco takového doložit.

Další klišé, které tady zaznívá, že tahle novelizace zákona není řešením situace ve vyloučených lokalitách. Tak opět musím vyzvat všechny, kteří používají tento obrat, aby si přečetli důvodovou zprávu a našli tam jedno písmeno, větu, odstavec, který by tvrdil, že to má být řešením situace. Všichni, kteří se pohybujeme, pohybovali jsme se v komunální politice, tak jsme s touhle problematikou přicházeli do kontaktu a já můžu ze svých osmiletých zkušeností říci, že jsem vždycky vnímal a podporoval tu preventivní péči, sociální politiku ve městě. Máme nízkoprahy, máme služby - sociální asistent, pracujeme s veřejně prospěšnými pracemi, měli jsme jedno z největších procent zaměstnaných lidí v rámci České republiky ku počtu obyvatel. Máme asistenty Městské policie, kteří se snaží v těch komunitách působit, takže víme, co to je. Neříkejte nám to tady, prosím, opravdu, chovejme se k sobě seriózně.

Ten problém jako skládačka, ta skládačka má X dílů, každý ten díl je důležitý, a jak je tam důležitá ta prevence, jak jsou důležité ty sociální služby, tak je ale také důležitá účinná represe. A ta, vážení kolegové, ta v tom systému prostě chybí, ta tam není, účinná represe. Můžete tady vykládat teorie a zkušenosti ze zahraničí, ale prostě tam chybí. A my touto novelizací chceme do systému dosadit jeden kamínek. Neříkáme, že to je samospasitelné, neříkáme, že to je jednoduché, jenom říkáme, že to tam chybí a je to potřeba. 

A ujišťuji vás, že to není názor jenom můj, ale je to názor minimálně většiny starostů Libereckého kraje. 

Potřebujeme účinnou represi, a represe není prevence. Represe prostě musí bolet. Kdyby nebolela, tak není účinná. Toť vše. A skutečně to nezlepší život lidem v té lokalitě, kteří tam páchají ty přestupky - s tím souhlasím! Ale zlepší to život všech slušných lidí v té lokalitě! A za to tady budu hlasovat a kvůli tomu tady jsem! Děkuji.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy